-- BS Bojanowski & Sojka Kancelaria Radców Prawnych
Nasz zakres usług

Prawo handlowe

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

  • postępowania rejestrowe, w tym m.in. zakładanie, fuzje, przejęcia, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
  • prowadzenie walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników oraz reprezentowanie na nich akcjonariuszy/wspólników,
  • rynek kapitałowy i finansowy,
  • prywatyzacja i komercjalizacja,
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw,


Obsługujemy również klientów anglojęzycznych.

 

 

 

  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • badanie due diligence,
  • prawo upadłościowe i naprawcze (inicjowanie postępowań upadłościowych, reprezentowanie upadłego/wierzycieli podczas postępowania),
  • odpowiedzialność prawna członków zarządu.