-- BS Bojanowski & Sojka Kancelaria Radców Prawnych

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest BS Sojka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Chorzowie, ul. Sosnowa 4, 41-503 Chorzów, NIP: 9542655268, REGON: 241045600, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000876663


Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane w formularzu kontaktowym - podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci odpowiedzi na pytanie użytkownika.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż Twoje prawa zostały naruszone.